Wijze van opzeggen

Regels bij het opzeggen van het lidmaatschap
Opzeggingen dienen schriftelijk te geschieden aan het secretariaat: Mariënhof 57, 4133BN Vianen-Ut Opzeggingen kunnen ook per E-mail geschieden aan: ernstcalmer@gmail.com
Mondelinge opzeggingen worden NIET in behandeling genomen.

Hoe werkt de opzegging?
Opzegging gaat in aan het eind van de maand van opzegging, waarbij men rekening moet houden met 4 weken opzegtermijn.

Bijvoorbeeld:
Als men op de 1e januari opzegt (datum ontvangst brief of e-mail), dan gaat de opzegging in op 31 januari en is men nog tot en met februari contributie verschuldigd.