Lestijden

Iedere belangstellende heeft recht op 1 gratis proefles. Kom gerust zonder aanmelding naar een les en je kunt vrijblijvend mee trainen.

KARATE in Vianen

Woensdag
19:00 – 19:45 jeugd 5 t/m 12 jaar
20:00 – 21:00 volwassenen vanaf 13 jaar

Sportcentrum Helsdingen, Westerlijke Parallelweg 1, Vianen

KARATE in Nieuwegein

Vrijdag
20:00 – 21:00 volwassenen vanaf 13 jaar

Zaterdag
08:30 – 09:00 examentraining voor iedere leeftijd
09:15 – 10:00 katales voor iedereen
10:15 – 11:00 jeugd 5 t/m 12 jaar

Vanaf vrijdag 10 november kunnen we weer terug in de gymzaal van de Brede School De Lotus, Lupinestraat 23, Nieuwegein-Zuid.