Lestijden

Iedere belangstellende heeft recht op 1 gratis proefles.

Woensdag: KARATE

Sportcentr. Helsdingen, Westerlijke Parallelweg 1, Vianen

19.00 – 19.45 jeugd 06 t/m 12 jaar
20.00 – 21.00 volwassenen

Lestijden Nieuwegein-Zuid, Brede School De Lotus, Lupinestr 23, Nieuwegein-Zuid

Vrijdag: KARATE
19.00 – 19.45 jeugd 06 t/m 12 jaar
20.00 – 21.00 volwassenen

Zaterdag KARATE
08.30 – 09.00 examentraining
09.15 – 10.00 kata
10.15 – 11.00 jeugd 06 t/m 12 jaar
11.15 – 12.00 zelfbescherming voor groepen

Dorpshuis de Biezen, Bongerd 4 Hagestein

Dinsdag Karate

19.00 – 19.45  jeugd 05 t/m 12 jaar

20.00 – 21.00 volwassenen

Vrijdag Karate

19.00 – 19.45 jeugd 05 t/m 12 jaar

20.00 – 21.00 volwassenen