Contributie

Contributie wordt 1 maand vooraf geïncasseerd.

Opzegging: gaat in aan het eind van de maand van opzegging, rekening houdend met 1 maand opzegtermijn.

De contributie wordt ook geïnd in de zomervakantie, omdat in de tussentijdse vakanties zoals Krokus, Pasen, Pinksteren e.d. op de trainingsdagen ook lessen worden gegeven, tenzij het een officiële vrije dag is.

In de Kerstvakantie van maandag 18 t/m zondag 31 december 2023 is er geen les.