Home

Welkom bij Magatama Karate-do vereniging Vianen, de vereniging met sociale en sportieve waarde, met laagdrempelig sportaanbod, gericht op trends, fun en fitheid voor de breedtesport. Het sportaanbod is Karate en zelfbescherming, sporten met strakke discipline en etiquette.

De vereniging is er op gericht meer jongeren deel te laten nemen aan vechtsporten (participatie). Magatama richt zich op respectvol met elkaar omgaan (bijvoorbeeld buigen als uiting van respect en je aan elkaar voorstellen). Magatama is er tevens op gericht om zoveel mogelijk mensen (weer) in beweging te krijgen, zowel jongeren als ouderen.

Het sporten heeft een enorme betekenis voor gezondheid en sociale contacten. Magatama houdt zich ook bezig met het opzetten van sportactiviteiten van tijdelijke aard, zoals cursus zelfbescherming, clinics en workshops. Dit ook in samenwerking met scholen en bedrijven.